Destone.cz » Informace » Vhodný podklad pro kamenný koberec a jak ho připravit

Vhodný podklad pro kamenný koberec a jak ho připravit

Nejlepším podkladem je bezpochyby řádně připravený beton.

Správně zhotovený podklad pod kamenný koberec je esenciální pro jeho dlouhou životnost. Armovaný, správně připravený beton je tím nejspolehlivějším řešením.

Nejprve je nutno vytvořit základ pod samotnou betonovou desku.

Základem jsou následující skladby v tomto pořadí odspodu:
1zhutněná zemina – nesmí být podmáčená, písková nebo jinak nestabilní
2. 20 cm – strojově zhutněný štěrk frakce 16-32 mm
3. 2 cm – strojově zhutněná vrstva štěrku frakce 4-8 mm

Na takto připravený po vrstvách strojově zhutněný podklad můžeme zhotovit betonovou desku. 

Ta by měla mít tloušťku minimálně 8 cm (lépe 10 cm). Beton rozhodně doporučujeme armovat ocelovými armovacími sítěmi (KARI sítě). Beton doporučujeme míchaný v betonárně a dopravený automíchačem. Pevnost betonu by měla být minimálně 20/25 MPa. Nicméně doporučujeme zvolit spíše pevnost 25/30 a to ne z důvodu požadavků na pevnost, ale především proto, že čím větší je pevnost betonu, tím méně je finální betonová deska nasákavá, nehrozí u ní v takové míře degradace vlivem povětrnostních podmínek – především vlivu cyklů mrznutí vody ve struktuře betonu. Pokud opatříte betonovou desku hydroizolací, postačí pevnost nižší.

Především u řidších betonů s větším obsahem vody (více tekoucích) hrozí v případě přemíry hydratace během zrání vydělení cementového mléka na povrch betonové desky. Tuto tenkou vrstvu s přebytkem difundovaného cementu je nutné před pokládkou odstranit např. broušením. Cementové mléko vytváří membránu, která brání proniknutí penetrace či pojiva do betonové desky. 

Pokud na betonovou desku doléhá zemina, je vhodné zeminu od desky oddělit nopovou fólií a popřípadě i svislou drenážní vrstvou.

Důležité je zmínit, že beton musí být před pokládkou řádně vyzrálý (doporučujeme min. 1 měsíc) se zbytkovou vlhkostí do 4%.

Pozor na staré betonové podklady. Jak poznat, že jsou vhodné pro pokládku?

Kamenný koberec je ideálním způsobem, jak renovovat staré betonové plochy. Má to však svá omezení a je potřeba řádně zhodnotit kvalitu starého betonového podkladu

Důležitá je soudržnost. Z povrchu betonu se nesmí v žádném případě oddělovat částice, beton se nesmí „drolit“

Dále sledujeme praskliny v betonu. Drtivá většina prasklin v podkladu zapříčiní problémy ve vrstvě kamenného koberce, kterým byla přetažena. Problémy se projevují vydrolováním kamínků z povrchu kamenného koberce nebo častěji prasknutím kamenného koberce v místech tohoto poškození v betonu. Praskliny jsou různého původu. 

Častokrát se setkáváme u starých betonů s nedostatečnou dilatací. Roztažnost betonu pak zapříčiní prasklinu, která pak „slouží“ jako přirozená dilatace. 

Další častým původem rozpadu betonové desky jsou geologické tlaky, které dost často souvisí se špatně zhotoveným podložím. Obecně řečeno lze vrstvu kamenného koberce ochránit pomocí jeho dilatace v místech, která kopírují prasklinu betonu. Dost často je však tvar takové dilatace nevzhledný a ruší tak celkový dojem bezespárového designového povrchu. V takovém případě je možné praskliny v betonu „sešít“ pomocí našeho produktu EPOKONEKT. Po sešití se prořízne nová (již rovná!) dilatační spára v betonu, která když se „přizná“ ve vrstvě finálního povrchu, již vypadá daleko lépe. Tyto složitější úpravy, stejně jako opravy betonů speciálními maltami atp., doporučujeme spíše přenechat odborníkům. Nasákává-li beton ve velké míře vzlínající nebo jinou vlhkost, může nastat během cyklů tání a následného zmrznutí deformace svrchní vrstvy betonu. Tyto deformace poškodí i vrstvu kamenného koberce, který je pojen právě ke svrchní vrstvě betonu. Kamenný koberec není určen na zpevnění deformovaného betonového podkladu, plní tuto funkci jen velmi omezeně.

Štěrkový podklad pro kamenný koberec

Pokládku na štěrkové podloží doporučujeme pouze pro pochozí zatížení. Stejně jako u betonů je velice důležité připravit správně podloží a po vrstvách jej strojově zhutnit. 

Skladba by měla vypadat v tomto pořadí odspodu:
1. zhutněné podloží (nepodmáčené, ne pískové)
2. zhutněný štěrk 16/32 100-150 mm
3. zhutněný štěrk 4/8 mm 20 mm

Součástí našeho systému pro pokládku na nezpevněné povrchy je armovací mřížka. Armovací mřížka zpevní vrstvu kamenného koberce až o 60% a napomáhá tak větší stabilitě kamenného koberce v případech drobných lokálních propadů podloží. Armovací mřížka je kladena na vrstvu zhutnělého štěrku 4-8mm a následně je převrstvena kamenným kobercem. Důležité je aplikovat kamenný koberec o výšce vrstvy minimálně 2 cm. Více informací se dozvíte v návodu k použití nebo v detailu produktu v našem e-shopu.

Pokládka kamenného koberce na dlažbu

Chceme-li jako podklad použít betonovou dlažbu (například zámkovou), která byla kladena do stěrkového lože, je potřeba předně posoudit její stabilitu. Například pokud je dlažba na místě již přes deset let a je již řádně usazena, je velká pravděpodobnost, že se již nebude nadále propadat a usazovat a pak tvoří poměrně bezpečný podklad pod kamenný koberec. 

Stává se však, že i u starších betonových dlažeb na štěrkovém loži nastanou propady, byť lokálního rozsahu, které pak deformují vrstvu kamenného koberce. Tento defekt se zase projevuje vydrolováním kamínků z povrchu, případně prasknutím celé vrstvy. Pokud si nejste jisti geologickou skladbou zeminy ve Vaší lokalitě, případně skladbou štěrkového lože dlažby, volte raději přípravu nového podloží a betonáž armované desky.

Pokud máme na mysli exteriérovou keramickou dlažbu, která je lepena na betonovém podloží, zde doporučujeme před pokládkou dlažbu odstranit. Je to z důvodu častého „odfukování“ dlaždic od povrchu vlivem mrazu. Kamenný koberec je průlinčitý, takže k podkladu propouští vodu. Voda se dostane i pod dlaždice a po následném zmrznutí je rozpínavost ledu oddělí od podkladu, což poškodí i vrstvu kamenného koberce. V interiéru, kde tento jev nehrozí, je možné dostatečně přídržnou dlažbu ponechat. U případné glazované dlažby je však nutno povrch pro zvýšení přilnavosti zbrousit a penetrovat epoxidovou penetrací.

Pokládka kamenného koberce na asfaltové povrchy

Pokládku kamenného koberce přímo na asfaltový podklad nedoporučujeme. Pokud je podklad nenarušený, problém lze vyřešit přechodovým můstkem, tj. převrstvit asfalt perlinkou se stavebním lepidlem a poté nanést kamenný koberec.

Pokládka kamenného koberce na hydroizolační systémy

Obecně řečeno lze přímou pokládku kamenného koberce realizovat pouze na hydroizolační systémy na cementové bázi. Jen k těm kamenný koberec přilne bez nutnosti dalších mezikroků. V případě hydroizolačních stěrek na jiné, než cementové bázi (např. polyuretanové), je nutné vytvářet přechodový můstek v podobě vrstvy stavebního lepidla s perlinkou, případně ještě do živé hydroizolační stěrky provést zásyp křemenným pískem do přebytku. 

Co se týká hydroizolačních systémů jako jsou asfaltové pásy, případně fóliové PVC hydroizolační systémy (např. fatrafol atp.), je zde potřeba vždy vytvářet přechodový můstek v podobě vrstvy stavebního lepidla a perlinky. 

Dřevo, kov, plast tvoří nevhodný podklad pro kamenný koberec

Často se setkáváme například s dotazy na přídržnost k OSB deskám, dřevěným podlahovým prknům atp. Jedná se výhradně o interiérové aplikace. U těchto materiálů je problém obvykle s pružností více než s přídržností. Kamenný koberec nedosahuje zdaleka pružnosti dřeva, a proto může nastat jeho následná deformace během pochozího zatěžování.

Ke kovovým povrchům kamenný koberec dostatečně nepřilne. Další velkou komplikací je teplotní roztažnost kovů, která je mnohonásobně vyšší než teplotní roztažnost kamenného koberce. Zatěžovaný kamenný koberec na kovovém podkladu nebude mít dlouhou životnost. Výjimkou, kterou stále nedoporučujeme, jsou menší nezatěžované (nepochozí plochy), typicky například menší parapety či překrytí části klempířských prvků na balkónech, kde nedochází k zatěžování pochůzkou.  

U plastů stejně jako u kovu není zajištěna dostatečná přídržnost, a proto tuto pokládku nedoporučujeme. Často se setkáváme s požadavkem na pokrytí krytu bazénové techniky. Je-li takový kryt bez nutnosti pochozího zatížení a plocha se před aplikací zbrousí a napenetruje, máme zkušenost, že obvykle povrch vydrží. Nicméně nutno dodat, že je takováto aplikace na vlastní nebezpečí a nelze na ni uplatnit záruku.

Nejste si jistí pokládkou svépomocí? Nechte si udělat pokládku od nás

Co o nás říkají naši zákazníci?

⭐⭐⭐⭐⭐

Pohybuji se ve stavebnictví a proto si dokážu vážit dobře odvedené práce. Pan pokladač je řemeslník ze staré školy, takových už mnoho nenajdete. Že by se někdo zabýval takhle dokonalým napojením a naohybáním lišt a jiných detailů, to už se dnes prostě nevidí. Takže vřele doporučuji a přeji firmě hodně úspěchů.

Pan Pavel, Hřebeč

S panem Zajícem jsme byli s manželem velmi spokojeni. Je radost ho pozorovat při práci. Moc toho nenamluví, ale je to opravdový profesionál. Kamínky jsou opravdu hezké. Jsme už starší lidé a proto jsme ocenili i trpělivost s jakou nám pan Šmíd, který práce organizuje, vše vysvětlil a především doporučil úpravy terénu, aby nám koberec dlouho vydržel.

Mrakovcovi, Berounsko

Když mě firma Destone požádala o napsání této reference, tak jsem neváhal ani na chvíli. Kvalitní práci rád ocením. Bezproblémové jednání po celou dobu, co řekli to platilo, i když nám pokládku komplikovalo nevhodné počasí. Až budu realizovat zadní terasu, určitě se zase obrátím na firmu Destone.

Pan Ilja, Praha - Řepy

Přejít nahoru