Destone.cz » Časté dotazy

Časté dotazy

Pro veškeré informace o kamenném koberci navštivte:

Obecně o kamenném koberci

Co je to Kamenný koberec Destone?

Kamenný koberec Destone je dekorativní povrch tvořený z drobných kamínků spojených speciálním pojivem. Slouží ke konečné povrchové úpravě betonových nebo obdobně zpevněných povrchů. Více informací se dozvíte zde.

Kde se používá Kamenný koberec Destone?

Kamenný koberec Destone by se měl klást na betonové nebo podobně zpevněné plochy. Je možno jej použít v exteriéru například kolem bazénu, na terasu, na schodiště, na příjezdovou cestu nebo v interiéru například v koupelně, v okolí krbu, do kuchyně. Kompletní přehledné informace o vhodném podkladu a jak jej připravit naleznete zde.

Zvládnu Kamenný koberec Destone položit svépomocí?

Ano, s naším kompletním návodem k pokládce to není problém, nicméně jistou manuální zručnost pokládka vyžaduje. Doporučujeme taktéž shlédnout naše videonávody zde.

Proč nabízíme pouze přírodně zbarvené kamenivo, nikoli chemicky dobarvované?

Uměle barvené kamenivo není pro kamenné koberce vhodné z důvodu jeho barevné nestálosti. Především vlivem UV záření barvené kamenivo ztrácí svůj původní odstín.

Vlastnosti kamenného koberce

Je Kamenný koberec Destone certifikován?

Ano. Certifikaci provedl Technický a zkušební ústav stavební. Dokumenty jsou k dispozici v sekci CERTIFIKACE.

Je kamenný koberec samonosný?

Není. Kamenný koberec je určen k povrchové úpravě betonových a jinak zpevněných povrchů.

Dá se kamenný koberec použít jako hydroizolace na balkony a terasy?

Kamenný koberec je vodopropustný a tudíž ho nelze použít pro tento účel. Tam kde je třeba hydroizolovat podklad, doporučujeme použít hydroizolaci DESTIZOL z naší nabídky.

Jak odolává kamenný koberec v zimním období?

Kamenný koberec odolává zimním teplotám až do -40°C. Odolává odmrazování, v zimě neklouže ani v případě sněhového poprašku. Při tání se na povrchu netvoří kaluže vzhledem k pórovitosti, takže při opětovném zamrznutí (například v noci), nedochází k tvorbě zledovatělé plochy. Led přetrvává v pórech mezi kamenivem a při oteplení protéká voda skrze vrstvu kamenného koberce. Právě mezery mezi jednotlivými kamínky umožňují vodě zmrzlé ve struktuře kamenného koberce v podobě ledu volně expandovat, takže nehrozí popraskání.

Pro jaké zatížení je kamenný koberec určen?

Běžně je kamenný koberec využíván pro pochozí plochy a občasné pojezdy osobních automobilů do 3,5 t. U pojezdu osobních automobilů je nutné aplikovat vrstvu kamenného koberce o výšce 2 cm.


Jaká je životnost kamenného koberce?

Kamenný koberec UV REZIST na polyaspartické bázi má životnost prakticky neomezenou. Nepodléhá nijak vlivům UV záření a případné přetření UV REVITALem je potřeba pouze v případě ztráty lesku po dlouhodobém mechanickém namáhání. Proto jednoznačně doporučujeme tuto variantu kamenného koberce.

Standardní kamenný koberec na epoxidové bázi je nutno každé 2-3 roky přetírat revitalizačním a zpevňujícím nátěrem REVITAL KK. Ačkoli používáme ty nejlepší UV stabilizátory, veškeré epoxidy vlivem UV záření degradují. Přetírání tedy slouží nejen k obnově lesku, ale také k doplnění degradovaného pojiva, čímž se zabrání uvolňování kamínků z povrchu. Při vysokém mechanickém zatížení v kombinaci s velkým množstvím dopadajícího UV záření doporučujeme přetření častěji – po 1 až 2 letech.

Veškeré výhody kamenného koberce UV REZIST a jeho srovnání se standardní epoxidovou variantou přehledně popisujeme zde.

Je kamenný koberec flexibilní?

Kamenný koberec je pružný jen ve velmi omezené míře. Proto jej nelze aplikovat na pružné podklady.


Podklad pro kamenný koberec

Lze kamenný koberec nanášet na asfaltové povrchy?

Pokládku kamenného koberce přímo na asfaltový podklad nedoporučujeme. Pokud je podklad nenarušený, problém lze vyřešit přechodovým můstkem, tj. převrstvit asfalt perlinkou se stavebním lepidlem a poté nanést kamenný koberec.

Je možné aplikovat kamenný koberec na štěrkové lože?

Pokládku na štěrkové podloží doporučujeme pouze pro pochozí zatížení. Velice důležité je připravit správně podloží a po vrstvách jej strojově zhutnit. Skladba by měla vypadat takto:
• zhutněné podloží (nepodmáčené, ne pískové)
• zhutněný štěrk 16/32 100-150 mm
• zhutněný štěrk 4/8 mm 20 mm
Součástí našeho systému pro pokládku na nezpevněné povrchy je armovací  mřížka, která zpevní vrstvu kamenného koberce až o 60% a napomáhá tak větší stabilitě kamenného koberce v případech drobných lokálních propadů podloží. Armovací Mřížka je kladena na vrstvu zhutnělého štěrku 4-8mm a následně je převrstvena kamenným kobercem. 

Kompletní informace ohledně podkladu pod kamenný koberec jsou zpracovány zde.

Lze použít kamenný koberec na terasu, pod kterou je obytná místnost?

Ano, lze. Pro tyto účely je nutné mít pod kamenným kobercem na podkladním betonu vhodnou hydroizolaci. Podkladový beton by měl být vyspádovaný. Více informací se dozvíte v našem přehledném článku o hydroizolacích pod kamenný koberec

Lze aplikovat kamenný koberec na OSB desky?­­

Na OSB desky se kamenný koberec sice přichytí, problém však je, že většinou bývají uchyceny na trámech a celý systém je pružný. V takovém případě hrozí odloupnutí kamenného koberce a proto tuto aplikaci nedoporučujeme.

Lze kamenný koberec nanášet na PVC hydroizolaci ve formě svařených pásů (folií)?

V tomto případě doporučujeme překrýt PVC hydroizolaci perlinkou se
stavebním lepidlem a teprve na tuto vrstvu klást kamenný koberec. Více infromací se dozvíte v našem přehledném článku o hydroizolacích pod kamenný koberec.

Lze kamenný koberec nanášet na vlhké povrchy nebo čerstvý beton?

Kamenný koberec je třeba nanášet na suchý, zcela vyzrálý betonový podklad. Zbytková vlhkost podkladu nesmí přesáhnout 4%. Důležité je, aby při pokládce a krátce po ní, alespoň 5 – 8 hodin, do povrchu nenapršelo a tím nedošlo ke kontaminaci nevytvrzelého epoxidového pojiva. Kompletní přehledné informace o vhodném podkladu a jak jej připravit naleznete zde.

Jaká je maximální vlhkost podkladního betonu před pokládkou kamenného koberce?

Maximální vlhkost vyzrálého betonu při pokládce kamenného koberce je 4 %. Beton je vyzrálý po 28 dnech. V tomto období je vlhkost naopak důležitá, protože dochází k hydrataci cementu v betonu. Výrazné zkrácení této lhůty může vést k odlepení kamenného koberce (nebo např. i dlaždic), případně jeho potrhání. Kompletní přehledné informace o vhodném podkladu a jak jej připravit naleznete zde.

Dá se kamenný koberec aplikovat také na nezpevněné plochy, například hlínu?

Nedá, kamenný koberec je povrchová úprava zpevněné plochy a ve výšce pokládky 1,4 – 2 cm není samonosný. Kompletní přehledné informace o vhodném podkladu a jak jej připravit naleznete zde.

Je možné kamenný koberec položit do spádu?

Kamenný koberec lze položit do spádu max. 10 – 15 st.

Je možné kamenný koberec pokládat na IPU?

Aplikovat kamenný koberec přímo na IPU nedoporučujeme. Kamenný koberec by dostatečně nepřilnul. V případě, že je IPA dostatečně přídržná k podkladu, je možné nanést stavební lepidlo s perlinkou a vytvořit tak přechodový můstek, na který je pak možné kamenný koberec pokládat. Více informací se dozvíte v našem přehledném článku o hydroizolacích pod kamenný koberec.

Je možné kamenný koberec pokládat na dlažbu?

Jedná-li se o betonovou dlažbu (betonové dlaždice, zámková dlažba atd…), je nutné, aby se dlažba dále nepropadala, pak je možné kamenný koberec pokládat.
V případě keramických glazovaných dlažeb spíše doporučujeme dlažbu před pokládkou odstranit. Je to kvůli nebezpečí budoucího oddělování dlaždic od podkladu vlivem mrazů. Takto deformovaný podklad by mohl poškodit vrstvu kamenného koberce. V interiéru či v případě stabilní keramické dlažby v exteriéru doporučujeme dlažbu před pokládkou zbrousit a penetrovat pomocí Penetryl KK, nebo PENETRYL Z, popřípadě nanést stavební lepidlo s perlinkou a vytvořit tak přechodový můstek. Více informací se dozvíte v našem článku o vhodném podkladu pod kamenný koberec.


Pokládka kamenného koberce

Jaká penetrace je vhodná pod kamenný koberec?

Pod kamenný koberec lze aplikovat pouze penetraci na epoxidové bázi. V naší nabídce naleznete epoxidovou penetraci Penetryl KK. nebo PENETRYL Z. Je nutné se vyvarovat klasickým penetracím na akrylátové bázi – k těm kamenný koberec nepřilne! Kompletní informace v našem článku o penetraci pod kamenný koberec.

Jaká vrstva kamenného koberce se nanáší?

Ideální výška vrstvy kamenného koberce Destone je 1,4 cm pro pochozí plochy a 2 cm pro pojezdové plochy. V interiéru postačí vrstva 1cm. Nejmenší možná vrstva, v které lze kamenný koberec aplikovat je pak 0,8 cm, což je podmíněno použitím frakce kameniva 1-4 mm. Co se týká silnějších vrstev než 2 cm, ty je možné aplikovat také, nicméně je na pováženou, jestli raději nevyrovnat plochu vhodným materiálem (stěrky, beton, polymermalty atp.), který bývá levnější než kamenný koberec.

Jak dlouho trvá realizace a kdy je povrch pochozí, pojízdný?

V případě většiny standardních ploch se pokládka do 50m2 stihne za jeden den. Standardní kamenný koberec je pochozí po 12 – 24h, pojízdný po 48 hodinách v závislosti na teplotě. Plně vytvrzený a zatížitelný je po 7 dnech. V případě kamenného koberce UV REZIST je plocha pochozí již po 4h v závislosti na teplotě a vlhkosti a plně zatížitelný již po 24h. 

Je možné kamenný koberec položit svépomocí ?

Ano, velké množství zákazníků provádí pokládku sama. Doporučujeme navštívit naši sekci návody kde jsou k dispozici videonávody i podrobné tištěné manuály.

Je třeba povrch kamenného koberce dilatovat?

Pokud je podkladní beton či povrch dilatován, je nutné dilataci zachovat také ve vrstvě kamenného koberce. K tomuto účelu lze použít hliníkové, nebo plastové dilatační lišty, nebo klasické L lišty ukončovací, které, jak z praxe vyplývá, jsou zcela dostačující. Lišty nakoupíte v našem eshopu zde.

Je možné aplikovat kamenný koberec na svislé plochy?

Ano, je to možné, za použití bednění lze na svislé plochy aplikovat jak standardní kamenný koberec tak variantu UV REZIST. Sekce návody. obsahuje názorný videonávod a níže jsou textové návody ke stažení k jednotlivým typům kamenného koberce, jejichž část je této problematice věnována.  Další možností je použití našeho systému Destone VERTIKAL pro přímou svislou pokládku natahováním.

Jak lze oddělit jednotlivé vzory kamenného koberce a jak oddělit kamenný koberec od okolí?

Na oddělení jednotlivých vzorů a na ukončení se používají lišty ve tvaru L (hliníkové, mosazné nebo antikorové) viz. příslušenství ke kamennému koberci v našem eshopu.

Je nutné osadit hrany schodů z kamenného koberce lištou?

Ano, doporučujeme. Zabrání to poškození hrany schodů. Lišty navíc opticky oddělí podstupnice schodů od stupnic, což je esteticky žádoucí. Lišty nakoupíte v našem eshopu zde.

Při jaké nejnižší teplotě lze pokládat kamenný koberec v exteriéru?

Veškeré podmínky pro aplikaci se dozvíte v návodu ke konkrétnímu typu kamenného koberce. Navštívit naši sekci návody, na stránce dole veškeré návody ke stažení.


Kamenný koberec v interiéru

Kdy se k uzavření struktury používá PORES KK a kdy PORGEL KK? Jaký je v nich rozdíl?

PORGEL  KK
je epoxidová dvousložková pryskyřice. Lépe odolává povětrnostním podmínkám (vyjímečně použití i v exteriéru – po konzultaci s naší technickou podporou) a styku s vodou. Čas zpracovatelnosti je 20 minut . Plocha je pochozí po 24 hodinách. Aplikace se doporučuje zkušenějším uživatelům. PORGEL zakoupíte v našem eshopu.


PORES  KK

je akrylátová tixotropní výplňová hmota ihned připravená k použití. Její aplikace je velice snadná. Pochozí je po 24 hodinách v tenké vrstvě. Při zaplnění větších spár se prodlužuje  i doba vytvrzení. Při použití v exponovaných místech je lépe PORES KK přetřít REVITALEM KK.  Použití  PORESU KK doporučujeme pouze v interiéru. Cena PORESU KK  je při stejné spotřebě nižší než cena PORGELU KK.

PORES zakoupíte v našem eshopu.

Vyčerpávající informace o kamenném koberci v interiéru.

Je výplňová hmota v interiéru nutná?

Výplň pórů kamenného koberce v interiéru není podmínkou. Výplň má smysl pouze pro zvýšení komfortu úklidu tím, že se plocha dá udržovat vytíráním a do její struktury nevnikají nečistoty. Vyčerpávající informace o kamenném koberci v interiéru.

Lze použít kamenný koberec na podlahové vytápění?

Ano, kamenný koberec pro interiér lze použít jako konečnou vrstvu na podlahové vytápění. Nezapomeňte však podlahové topení před pokládkou vypnout a podlahu nechat vytemperovat na pokojovou teplotu.

Jak se udržuje kamenný koberec v interiéru?

Typicky je kamenný koberec v interiéru převrstven výplňovou hmotou, která uzavře póry mezi jednotlivými kamínky. Povrch lze tak bez problémů udržovat zametáním, vytíráním či luxováním. Vyčerpávající informace o kamenném koberci v interiéru.


Péče a údržba

Jaká je údržba kamenného koberce?

V exteriéru lze povrch udržovat zametáním, vysáváním, při velkém znečištění výplachem vodou, případně vysokotlakým čističem WAP. V interiéru se uzavřená struktura kamenného koberce udržuje bezproblémově vytíráním, zametáním, vysáváním.

Jak se starat o kamenný koberec v zimním období?

V zimním období je možné použít běžné dřevěné nebo plastové shrnovače sněhu bez ocelové hrany. Nicméně na odmetání sněhu doporučujeme speciální smeták na kamenný koberec s gumovými štětinami, který je k povrchu koberce nejšetrnější a sníh je s jeho pomocí možné vymetat i ze spár mezi kamínky. Kamenný koberec je možné ošetřovat běžnou posypovou solí nikoli však štěrkem nebo pískem. Prosolování nedoporučujeme v případě kamenného koberce UV REZIST – v některých případech by při častém užití soli mohlo vzniknout mírné zabělení plochy.

Jak se udržuje kamenný koberec v interiéru?

Typicky je kamenný koberec v interiéru převrstven výplňovou hmotou, která uzavře póry mezi jednotlivými kamínky. Povrch lze tak bez problémů udržovat zametáním, vytíráním či luxováním

Lze provádět dodatečné opravy při případném poškození?

Povrch se dá velmi dobře opravit smícháním malého množství kameniva a epoxidové směsi v patřičném poměru a poškozené místo znovu vyplnit. Je však třeba pečlivě zapravovat doplňovanou směs do okolní plochy kamenného kobercem tak, aby napojení nebylo vidět.

Na povrchu se objevily narezlé skvrny (výkvět manganu). Co je způsobuje a jak je odstranit?

Výkvět manganu je přírodní proces, který nastává velice zřídka. Je způsoben oxidací sloučenin železa a manganu běžně obsažených v horninách, v našem případě v říčním kamenivu. U mramorového kameniva tato situace nastat nemůže. Výkvět se projevuje tvorbou rezavě zbarvených skvrn na povrchu koberce. Výkvět manganu nemá žádný vliv na pevnost nebo životnost kamenného koberce. Jedná se pouze o estetický problém, který lze snadno odstranit.

Postup pro odstranění skvrn způsobených výkvětem manganu:
Budete potřebovat 31% roztok kyseliny chlorovodíkové – v obchodech běžně dostupné pod názvem kyselina solná, viz: online obchody nabízející kyselinu solnou
1. Naneste malé množství kyseliny solné na rezavou skvrnu výkvětu manganu.
2. Po 20-30 sekundách ošetřený prostor opláchněte proudem vody s přídavkem jedlé sody (na 1l vody 10g jedlé sody).
3. Pokud skvrna zcela nezmizela, postup opakujte. V případě nutnosti je možno použít hrubou stranu houbičky na nádobí nebo kartáč.

Povrch kamenného koberce vydává při zatížení křupavý zvuk, co s tím?

Tato problematika je poněkud rozsáhlejší, proto ji věnujeme samostatný článek v kategorii informací.

Co o nás říkají naši zákazníci?

⭐⭐⭐⭐⭐

Pohybuji se ve stavebnictví a proto si dokážu vážit dobře odvedené práce. Pan pokladač je řemeslník ze staré školy, takových už mnoho nenajdete. Že by se někdo zabýval takhle dokonalým napojením a naohybáním lišt a jiných detailů, to už se dnes prostě nevidí. Takže vřele doporučuji a přeji firmě hodně úspěchů.

Pan Pavel, Hřebeč

S panem Zajícem jsme byli s manželem velmi spokojeni. Je radost ho pozorovat při práci. Moc toho nenamluví, ale je to opravdový profesionál. Kamínky jsou opravdu hezké. Jsme už starší lidé a proto jsme ocenili i trpělivost s jakou nám pan Šmíd, který práce organizuje, vše vysvětlil a především doporučil úpravy terénu, aby nám koberec dlouho vydržel.

Mrakovcovi, Berounsko

Když mě firma Destone požádala o napsání této reference, tak jsem neváhal ani na chvíli. Kvalitní práci rád ocením. Bezproblémové jednání po celou dobu, co řekli to platilo, i když nám pokládku komplikovalo nevhodné počasí. Až budu realizovat zadní terasu, určitě se zase obrátím na firmu Destone.

Pan Ilja, Praha - Řepy

Přejít nahoru