Destone.cz » Časté dotazy

Časté dotazy

Co je to Kamenný koberec Destone?

Kamenný koberec Destone je dekorativní povrch tvořený z drobných kamínků spojených speciálním pojivem. Slouží ke konečné povrchové úpravě betonových, nebo podobně zpevněných povrchů.

Kde se používá Kamenný koberec Destone?

Kamenný koberec Destone by se měl klást na betonové, nebo podobně zpevněné plochy. Je možno jej použít v exteriéru například kolem bazénu, na terasu, na schodiště, na příjezdovou cestu nebo v interiéru například v koupelně, v okolí krbu, do kuchyně.

Zvládnu Kamenný koberec Destone položit svépomocí?

Ano, s naším kompletním návodem k pokládce to není problém, nicméně jistou manuální zručnost pokládka vyžaduje.

Proč nabízíme pouze přírodně zbarvené kamenivo, nikoli chemicky dobarvované?

Uměle barvené kamenivo není pro kamenné koberce vhodné z důvodu jeho barevné nestálosti. Především vlivem UV záření barvené kamenivo ztrácí svůj původní odstín.

Je Kamenný koberec Destone certifikován.

Ano. Certifikaci provedl Technický a zkušební ústav stavební. Dokumenty jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Je kamenný koberec samonosný?

Není. Kamenný koberec je určen k povrchové úpravě betonových a jinak zpevněných povrchů.

Dá se kamenný koberec použít jako hydroizolace na balkony a terasy?

Kamenný koberec je vodopropustný a tudíž ho nelze použít pro tento účel. Tam kde je třeba hydroizolovat podklad, použijte standardní hydroizolaci na minerální bázi.

Jak odolává kamenný koberec v zimním období?

Kamenný koberec odolává zimním teplotám až do -40°C. Odolává odmrazování, v zimě neklouže ani v případě sněhového poprašku. Při tání se na povrchu netvoří kaluže vzhledem k pórovitosti, takže při opětovném zamrznutí (například v noci), nedochází k tvorbě zledovatělé plochy. Led přetrvává v pórech mezi kamenivem a při oteplení protéká voda skrze vrstvu kamenného koberce.

Pro jaké zatížení je kamenný koberec určen?

Běžně je kamenný koberec využíván pro pochozí plochy a občasné pojezdy osobních automobilů.

Jaká je životnost kamenného koberce?

V případě, že je kamenný koberec dle našeho doporučení každé 2-3 roky přetírán revitalizačním a zpevňujícím nátěrem REVITAL KK, je jeho životnost prakticky neomezená. Přetírání plochy kamenného koberce s enormní zátěží (např. veřejné prostory s velkým pohybem osob), doporučujeme provádět 1x ročně. Kamenný koberec UV REZIST doporučujeme přetřít zhruba 1x za 5 let pro obnovení lesku a to revitalizačním nátěrem UV REVITAL

Lze kamenný koberec použít pro pojízdné plochy? Jaká je jeho nosnost?

V tomto případě záleží na kvalitě a únosnosti podkladního betonu či jiného materiálu. Kamenný koberec je určen mimo jiné také pro vjezdy se zátěží do 3,5 t. V tomto případě doporučujeme navýšit vrstvu na 2 cm.

Jaká je skladovatelnost v případě nevyužitého materiálu?

Materiál je třeba skladovat na suchém, temném místě v původním obalu při teplotě nad 10°C a je třeba ho zpracovat do 12 měsíců od zakoupení.

Je kamenný koberec flexibilní?

Kamenný koberec je pružný jen ve velmi omezené míře. Pokud se např. po zimě bude podklad zvedat, může to vést i k praskání kamenného koberce.

Lze použít kamenný koberec na podlahové vytápění?

Ano, kamenný koberec pro interiér lze použít jako konečnou vrstvu na podlahové vytápění. Nezapoměňte však podlahové topení před pokládkou vypnout a podlahu nechat vytemperovat na pokojovou teplotu.

Jak se udržuje kamenný koberec v interiéru?

Typicky je kamenný koberec v interiéru převrstven výplňovou hmotou, která uzavře póry mezi jednotlivými kamínky. Povrch lze tak bez problémů udržovat zametáním, vytíráním či luxováním

Lze kamenný koberec nanášet na asfaltové povrchy?

Pokládku kamenného koberce přímo na asfaltový podklad nedoporučujeme. Pokud je podklad nenarušený, problém lze vyřešit přechodovým můstkem, tj. převrstvit asfalt perlinkou se stavebním lepidlem a poté nanést kamenný koberec.

Je možné aplikovat kamenný koberec na štěrkové lože?

Pokládku na štěrkové podloží doporučujeme pouze pro pochozí zatížení. Velice důležité je připravit správně podloží a po vrstvách jej strojově zhutnit. Skladba by měla vypadat takto:
• zhutněné podloží (nepodmáčené, ne pískové)
• zhutněný štěrk 16/32 100-150 mm
• zhutněný štěrk 4/8 mm 20 mm
Součástí našeho systému pro pokládku na nezpevněné povrchy je armovací mřížkaArmovací mřížka zpevní vrstvu kamenného koberce až o 60% a napomáhá tak větší stabilitě kamenného koberce v případech drobných lokálních propadů podloží. Armovací Mřížka je kladena na vrstvu zhutnělého štěrku 4-8mm a následně je převrstvena kamenným kobercem. Více informací se dozvíte v návodu k použití, nebo v detailu produktu na našem eshopu.

Lze použít kamenný koberec na terasu, pod kterou je obytná místnost?

Ano, lze. Pro tyto účely je nutné mít pod na podkladním betonu hydroizolační stěrku na cementové bázi. Podkladový beton by měl být vyspádovaný.

Lze aplikovat kamenný koberec na OSB desky?

Na OSB desky se kamenný koberec přichytí. Problém je, že většinou bývají uchyceny na trámech a celý systém je pružný. V takovém případě hrozí odloupnutí kamenného koberce a proto tuto aplikaci nedoporučujeme.

Lze kamenný koberec nanášet na PVC hydroizolaci ve formě svařených pasů?

V tomto případě doporučujeme překrýt PVC hydroizolaci perlinkou se
stavebním lepidlem a teprve na tuto vrstvu klást kamenný koberec.

Lze kamenný koberec nanášet na vlhké povrchy nebo čerstvý beton?

Kamenný koberec je třeba nanášet na suchý, zcela vyzrálý betonový podklad. Zbytková vlhkost podkladu nesmí přesáhnout 4%. Důležité je, aby při pokládce a krátce po ní, alespoň 5 – 8 hodin, do povrchu nenapršelo a tím nedošlo ke kontaminaci nevytvrzelého epoxidového pojiva.

Jaká je maximální vlhkost podkladního betonu před pokládkou kamenného koberce?

Maximální vlhkost vyzrálého betonu při pokládce kamenného koberce je 4 %. Beton je vyzrálý po 28 dnech. V tomto období je vlhkost naopak důležitá, protože dochází k hydrataci cementu v betonu. Výrazné zkrácení této lhůty může vést k odlepení kamenného koberce (nebo např. i dlaždic), případně jeho potrhání.

Dá se kamenný koberec aplikovat také na nezpevněné plochy, například hlínu?

Nedá, kamenný koberec je povrchová úprava zpevněné plochy a ve výšce pokládky 1,4 – 2 cm není samonosný.

Je možné kamenný koberec položit do spádu?

Kamenný koberec lze položit do spádu max. 10 – 15 st.

Je možné kamenný koberec pokládat na IPU?

Aplikovat kamenný koberec přímo na IPU nedoporučujeme. Kamenný koberec by dostatečně nepřilnul. V případě, že je iIPA dostatečně přídržná k podkladu, je možné nanést stavební lepidlo s perlinkou a vytvořit tak přechodový můstek, na který je pak možné kamenný koberec pokládat.

Je možné kamenný koberec pokládat na dlažbu?

Jedná-li se o betonovou dlažbu (betonové dlaždice, zámková dlažba atd…), je nutné, aby se dlažba dále nepropadala, pak je možné kamenný koberec pokládat.
V případě keramických glazovaných dlažeb, spíše doporučujeme dlažbu před pokládkou odstranit. Je to kvůli nebezpečí budoucího oddělování dlaždic od podkladu vlivem mrazů. Takto deformovaný podklad by mohl poškodit vrstvu kamenného koberce. V interiéru, či v případě stabilní keramické dlažby v exteriéru doporučujeme dlažbu před pokládkou zbrousit a penetrovat pomocí Penetryl KK, popřípadě nanést stavební lepidlo s perlinkou a vytvořit tak přechodový můstek.

Jaká penetrace je vhodná na podklad kamenného koberce?

Doporučujeme epoxidovou penetraci, vodou ředitelnou. Najdete v naší nabídce pod názvem Penetryl KK. Naopak nevhodné jsou penetrace na akrylátové bázi – k těm kamenný koberec nepřilne.

Jaká vrstva kamenného koberce se nanáší?

Kamenný koberec se nanáší ve vrstvě 0,8 – 2 cm.

Lze nanášet i vyšší vrstvu?

Ano, lze. Například při vyspravování nerovností, ale je třeba počítat s větší spotřebou.

Jak dlouho trvá realizace a kdy je povrch pochozí, pojízdný?

V případě většiny standardních ploch trvá pokládka do 50m2 jeden den. Standartní kamenný koberec je pochozí po 12 – 24h, pojízdný po 48 hodinách v závislosti na teplotě. Plně vytvrzený a zatížitelný je po 7 dnech. V případě kamenného koberce UV REZIST je plocha pochozí již po 4h v závislosti na teplotě a vlhkosti a plně zatížitelný již po 24h.

Je možné kamenný koberec položit svépomocí ?

Ano, převážná většina zákazníků provádí pokládku sama. S pomocí návodu zvládne pokládku každý zdatnější kutil, je třeba dodržet správný poměr epoxidové směsi a dostatečné promíchání s kamenivem.

Je třeba povrch kamenného koberce dilatovat?

Pokud je podkladní beton či povrch dilatován, je nutné dilataci zachovat také ve vrstvě kamenného koberce. K tomuto účelu lze použít hliníkové, nebo plastové dilatační lišty.

Je možné aplikovat kamenný koberec na svislé plochy?

Ano, je to možné, ale za použití bednění (viz návod na pokládku). Případně pomocí našeho systému Destone VERTIKAL pro přímou svislou pokládku natahováním.

Jak lze oddělit jednotlivé vzory kamenného koberce a jak oddělit kamenný koberec od okolí?

Na oddělení jednotlivých vzorů a na ukončení se používají lišty ve tvaru L (hliníkové, mosazné nebo antikorové) viz. příslušenství ke kamennému koberci v našem eshopu.

Je třeba osadit hrany schodů z kamenného koberce lištou?

Ano, doporučujeme. Zabrání to poškození hrany schodů. Lišty navíc opticky oddělí podstupnice schodů od stupnic, což je esteticky žádoucí.

Při jaké nejnižší teplotě lze pokládat kamenný koberec v exteriéru?

Kamenný koberec se dá pokládat pouze při teplotě vyšší než 10°C. Doporučujeme však teplotu minimálně 15°C. Pokládka by měla vždy probíhat za vzrůstající teploty.

Kdy se k uzavření struktury používá PORES KK a kdy PORGEL KK? Jaký je v nich rozdíl?

PORGEL  KK
je epoxidová dvousložková pryskyřice. Lépe odolává povětrnostním podmínkám (vyjímečně použití i v exteriéru – po konzultaci s naší technickou podporou) a styku s vodou. Čas zpracovatelnosti je 20 minut . Plocha je pochozí po 24 hodinách. Aplikace se doporučuje pouze profesionálům.
PORES  KK
je akrylátová tixotropní výplňová hmota ihned připravená k použití. Její aplikace je velice snadná. Pochozí je po 24 hodinách v tenké vrstvě. Při zaplnění větších spár se prodlužuje  i doba vytvrzení. Při použití v exponovaných místech je lépe PORES KK přetřít REVITALEM KK.  Použití  PORESU KK doporučujeme pouze v interiéru. Cena PORESU KK  je, při stejné spotřebě,  nižší než PORGELU KK.

Jaká je údržba kamenného koberce?

V exteriéru lze povrch udržovat zametáním, vysáváním, při velkém znečištění výplachem vodou, případně vysokotlakým čističem WAP. V interiéru se uzavřená struktura kamenného koberce udržuje bezproblémově vytíráním, zametáním, vysáváním.

Jak se starat o kamenný koberec v zimním období?

V zimním období je možné použít běžné dřevěné nebo plastové shrnovače sněhu bez ocelové hrany. Nicméně na odmetání sněhu doporučujeme speciální smeták na kamenný koberec s gumovými štětinami, který je k povrchu koberce nejšetrnější a sníh je s jeho pomocí možné vymetat i ze spár mezi kamínky. Kamenný koberec je možné ošetřovat běžnou posypovou solí nikoli však štěrkem nebo pískem.

Lze provádět dodatečné opravy při případném poškození?

Povrch se dá velmi dobře opravit smícháním malého množství kameniva a epoxidové směsi v patřičném poměru a poškozené místo znovu vyplnit.

Na povrchu se objevili narezlé skvrny (výkvět manganu) co je způsobuje a jak je odstranit?

Výkvět manganu je přírodní proces, který nastává velice zřídka. Je způsoben oxidací sloučenin železa a manganu běžně obsažených v horninách, v našem případě v říčním kamenivu. U mramorového kameniva tato situace nastat nemůže. Výkvět se projevuje tvorbou rezavě zbarvených skvrn na povrchu koberce. Výkvět manganu nemá žádný vliv na pevnost, nebo životnost kamenného koberce. Jedná se pouze o estetický problém, který lze snadno odstranit.
Postup pro odstranění skvrn způsobených výkvětem manganu:
Budete potřebovat 31% roztok kyseliny chlorovodíkové – v obchodech běžně dostupné pod názvem kyselina solná. viz: online obchody nabízející kyselinu solnou
1. Naneste malé množství kyseliny solné na rezavou skvrnu výkvětu manganu.
2. Po 20-30 sekundách ošetřený prostor opláchněte proudem vody s přídavkem jedlé sody (na 1l vody 10g jedlé sody).
3. Pokud skvrna zcela nezmizela, postup opakujte. V případě nutnosti je možno použít hrubou stranu houbičky na nádobí nebo kartáč.

Povrch kamenného koberce vydává při zatížení křupavý zvuk, co s tím?

Zvukový projev připomínající křupání při pochozím zatížení plochy je způsoben deformací podkladního betonu obvykle vlivem mrazů, kdy se oddělí vrstva kamenného koberce i s částí podkladního betonu. Pod toto souvrství pak zateče voda, která se při zmrznutí rozpíná a nadzvihne jej. Dalšími důvody může být propadnutí nestabilního podkladu, nebo např. vydělení cementového šlemu obvykle z nových betonů. Vrstva kamenného koberce je obvykle dostatečně pružná, aby nepraskla a po určité době se usadí zpět a efekt křupání přestane. Nicméně je nutné takto zasažený kamenný koberec přetřít revitalizačním nátěrem REVITAL KK, který ve většině případech zajistí opětovné spojení s podkladem.

Co o nás říkají naši zákazníci?

⭐⭐⭐⭐⭐

Pohybuji se ve stavebnictví a proto si dokážu vážit dobře odvedené práce. Pan pokladač je řemeslník ze staré školy, takových už mnoho nenajdete. Že by se někdo zabýval takhle dokonalým napojením a naohybáním lišt a jiných detailů, to už se dnes prostě nevidí. Takže vřele doporučuji a přeji firmě hodně úspěchů.

Pan Pavel, Hřebeč

S panem Zajícem jsme byli s manželem velmi spokojeni. Je radost ho pozorovat při práci. Moc toho nenamluví, ale je to opravdový profesionál. Kamínky jsou opravdu hezké. Jsme už starší lidé a proto jsme ocenili i trpělivost s jakou nám pan Šmíd, který práce organizuje, vše vysvětlil a především doporučil úpravy terénu, aby nám koberec dlouho vydržel.

Mrakovcovi, Berounsko

Když mě firma Destone požádala o napsání této reference, tak jsem neváhal ani na chvíli. Kvalitní práci rád ocením. Bezproblémové jednání po celou dobu, co řekli to platilo, i když nám pokládku komplikovalo nevhodné počasí. Až budu realizovat zadní terasu, určitě se zase obrátím na firmu Destone.

Pan Ilja, Praha - Řepy

Scroll to Top

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít