Destone.cz » Informace » Kamenný koberec při zatížení „křupe“

Kamenný koberec při zatížení „křupe“

Čím je způsoben zvukový efekt připomínající křupání?

Zvukový efekt připomínající křupání při pochozím zatížení plochy kamenného koberce je způsoben opětovným usazováním jeho nadzdvihnuté části zpět k podkladu. Tento jev obvykle nastává během zimy a po ní a může nastat z několika důvodů…

Častým důvodem je deformace svrchní vrstvy podkladního betonu obvykle vlivem cyklů zamrzávání a rozmrzávání dopadající vody do něj nasáklé, kdy se oddělí svrchní vrstva betonu i s kamenným kobercem, který je k ní pevně kotven. Pod toto souvrství pak dále zatéká voda, která se při zmrznutí rozpíná a souvrství nadzdvihává. Takto nadzdvihnutý kamenný koberec se pak při zatížení vrací zpět, což doprovází zmiňovaný zvukový efekt. Dalšími důvody může být propadnutí nestabilního podkladu, nebo např. vydělení cementového šlemu obvykle z nových betonů.

Pozor na dodržení pracovního postupu při pokládce

Problémy způsobující „odmrzání“ můžou být také spojeny s pochybením v pracovním postupu pokládky kamenného koberce, jako například nezbroušení betonu (bylo-li to třeba), aplikace nevhodné penetrace (akrylátové), neočištění plochy před pokládkou, aplikace na vlhký podklad atd. 

Velkou kapitolou, ve které může pokladač pochybit je nedodržení předepsaných povětrnostních podmínek vhodných pro pokládku kamenného koberce, které jsou velmi důležité. V případě aplikace kamenného koberce UV REZIST (tedy kamenného koberce na polyaspartátové bázi) je důležitým faktorem např. vzdušná vlhkost, která je potřebná k jeho vytvrzení. V případě, že je vzdušná vlhkost velmi vysoká, se reakce může výrazně urychlit a v krajních případech může být natolik rychlá, že před vytvrzením nestihne dostatečné množství pojiva stéct k podkladu a patřičně se do něj přikotvit (penetrovat). Takovýto kamenný koberec pak nemá dostatečnou vaznost k podkladu a je náchylný na odlepení. Nejhorší variantou je pak současné nedodržení rozsahu pracovních teplot, které problém vystupňuje. U klasického kamenného koberce na epoxidové bázi to funguje trochu jinak, zde není ovlivněno vytvrzení vzdušnou vlhkostí. O to více je zde důležité dodržet předepsané teploty prostředí pro aplikaci. Je nutno zmínit, že teplotou prostředí není míněna pouze teplota vzduchu při aplikaci, ale také teplota podkladu, která se, vystavena např. rozpálenému slunci, může výrazně lišit.

Pozor na správné penetrování před pokládkou

Penetrace podkladu před pokládkou je velmi důležitá, může však při nesprávné aplikaci způsobit velké potíže včetně „odmrzání“ kamenného koberce od podkladu. Velkou chybou je již zmíněná aplikace akrylátové penetrace, ke které kamenný koberec řádně nepřilne až do té míry, že lepší přídržnosti byste dosáhli, pokud by se nepenetrovalo vůbec. V případě vodou ředěné penetrace PENETRYL KK z naší nabídky, občas zákazníci pochybí a nenechají jí dostatečně vyschnout (nebo dokonce aplikují do „živého“), případně nanáší přílišnou vrstvu. Tyto chyby pak v zimním období vedou k oddělení kamenného koberce od penetrované plochy, proto je potřeba jim věnovat velkou pozornost. U „zimní“ varianty penetrace PENETRYL „Z“ z naší nabídky, lze aplikovat do živého, protože neobsahuje vodu, která v případě neúplného vyschnutí působí jako separátor.

Proč křupe můj koberec? Jak zjistit, proč došlo k „odmrznutí“

Řešení problému nutně předchází zjištění, z jakého důvodu k „odmrznutí“ kamenného koberce došlo. Jediným zaručeným způsobem jak původ problému určit je provedení sondy k podkladu. V praxi se provádí buď opatrným nadzvednutím oddělené vrstvy nebo souvrství, nebo v případech, kde toto není možné, vyříznutím části kamenného koberce pomocí úhlové brusky s diamantovým kotoučem. Pohled na spodní část kamenného koberce pak prozradí, kde se mohla stát chyba. V případě, že je na kamenném koberci zespodu nalepená vrstva betonu či cementový šlem (viz. fotografie), je na vině podklad. V případě, že je vrstva kamenného koberce bez nalepených částí podkladu a podkladní beton je pevný a soudržný, pak je na vině pochybení v pracovním postupu během pokládky či přípravy podkladu.

Vrstva odděleného kamenného koberce s nalepenou částí odtrženého betonu
Vrstva odděleného kamenného koberce s nalepeným cementovým šlemem

Jak postupovat při opravě?

Oprava je principiálně založena na opětovném přilepení vrstvy kamenného koberce nebo jeho souvrství zpět k podkladnímu betonu. Dle typu zakoupeného kamenného koberce se zvolí vhodný revitalizační přípravek, který mimo revitalizace plochy slouží i k takovému typu oprav. V případě, že máte zakoupený kamenný koberec UV REZIST na polyaspartické bázi, je nutné k opravě využít UV REVITAL. V případě, že máte zakoupen standardní epoxidový kamenný koberec, pak je vhodné použít REVITAL KK.

Oprava se provádí dvojnásobným množstvím než jaká je definovaná spotřeba jednotlivých REVITALů na klasické obnovení lesku. Doporučujeme jednou polovinou množství bodově prolít zasaženou plochu vykazující efekt křupání a zbytkem převálečkovat plochu, aby se sjednotil lesk. 

Ve chvíli, kdy se spolu s kamenným kobercem odtrhla souvislá vrstva betonu nebo cementového šlemu, která brání protečení revitalizačního prostředku přípravku až k deformovanému betonu, hrozí, že tato oprava nebude funkční. V těchto případech doporučujeme kontaktovat odbornou firmu, která by se mohla pokusit pomocí tlakové injektáže vpravit vhodné pojivo na opravu deformovaného betonu. V tomto případě se ale fakticky nejedná o opravu kamenného koberce, ale o opravu rozpadlého podkladního betonu pod ním. Na závěr je nutno říci, že kamenný koberec je dostatečně pružný a odmrznutí z jakéhokoli důvodu by jej nemělo ihned poškodit. Nicméně rozhodně je třeba opravu realizovat před následující zimou, protože po další zimě by již mohlo dojít k uvolňování kamínků.

Co o nás říkají naši zákazníci?

⭐⭐⭐⭐⭐

Pohybuji se ve stavebnictví a proto si dokážu vážit dobře odvedené práce. Pan pokladač je řemeslník ze staré školy, takových už mnoho nenajdete. Že by se někdo zabýval takhle dokonalým napojením a naohybáním lišt a jiných detailů, to už se dnes prostě nevidí. Takže vřele doporučuji a přeji firmě hodně úspěchů.

Pan Pavel, Hřebeč

S panem Zajícem jsme byli s manželem velmi spokojeni. Je radost ho pozorovat při práci. Moc toho nenamluví, ale je to opravdový profesionál. Kamínky jsou opravdu hezké. Jsme už starší lidé a proto jsme ocenili i trpělivost s jakou nám pan Šmíd, který práce organizuje, vše vysvětlil a především doporučil úpravy terénu, aby nám koberec dlouho vydržel.

Mrakovcovi, Berounsko

Když mě firma Destone požádala o napsání této reference, tak jsem neváhal ani na chvíli. Kvalitní práci rád ocením. Bezproblémové jednání po celou dobu, co řekli to platilo, i když nám pokládku komplikovalo nevhodné počasí. Až budu realizovat zadní terasu, určitě se zase obrátím na firmu Destone.

Pan Ilja, Praha - Řepy

Přejít nahoru